tva-logo

அவுரிச்சாய அநீதி

nam a22 7a 4500
190315b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12000
_ _ |c ரூ. 4. 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a முனியாண்டி, கா. |a Muṉiyāṇṭi, kā.
0 0 |a அவுரிச்சாய அநீதி |c இந்நூலின் ஆசிரியர் கா. முனியாண்டி
0 0 |a Avuriccāya anīti
0 _ |a Avurichchaya Anithi
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தே. கல்லுப்பட்டி |a Tē. Kalluppaṭṭi |b தமிழ்நாடு ஆதார கல்விச் சங்கம் |b Tamiḻnāṭu ātāra kalvic caṅkam |c 1991
_ _ |a (iv), 50 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a Biography
0 _ |a சம்பாரண் ஒரு விளக்கம், விவசாயிகளின் அல்லல்கள், வாக்கு மூலங்கள் சேகரித்தல்,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012000
TVA_BOK_0012000
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image