tva-logo

அமரன் கதை

nam a22 7a 4500
220323b1946 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11811
_ _ |c அணா. 14
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a தங்கம்மாள் பாரதி |a Taṅkam'māḷ pārati
0 0 |a அமரன் கதை |c இந்நூல் தங்கம்மாள் பாரதி அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Amaraṉ katai
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a புதுக்கோட்டை |a Putukkōṭṭai |b ஓம்கார நூலகம் |b Ōmkāra nūlakam |c 1946
_ _ |a 51 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு |v வாழ்க்கை வரலாறு
0 _ |a வாழ்க்கை வரலாறு, பாரதியார்
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam |8 ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011811
TVA_BOK_0011811
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image