tva-logo

மஹாத்மா காந்திபாட்டு

nam a22 7a 4500
230922b1922 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10332
_ _ |c அணா. 1
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மாணிக்க நாயகர், சூளை |a māṇikka nāyakar, cūḷai
0 0 |a மஹாத்மா காந்திபாட்டு :|b1 முதற்பாகம் |c இந்நூல் வி. எம். ஜிக்கிரியாசாயுபு கேட்டுக்கொண்டபடியால் சூளை மாணிக்கநாயகர் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Mahātmā kāntipāṭṭu
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |c 1922
_ _ |a 8 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a மகாத்மா காந்தி,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010332
TVA_BOK_0010332
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image