tva-logo

அகராதியியல்

nam a22 7a 4500
190104b1997 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10889
_ _ |a 8170902541 |c உரூ. 140. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மாதையன், பெ. |a Mātaiyaṉ, pe.
0 0 |a அகராதியியல் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் பெ. மாதையன்.
0 0 |a Akarātiyiyal
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் |b Tamiḻp palkalaikkaḻakam |c 1997
_ _ |a xiv, 473 p.
0 _ |a தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு |v 194
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அகராதி
0 _ |a அகராதி, அகராதி வரலாறு, நிகண்டு, அகராதி மரபு, கலைக்களஞ்சியம், சொல்லடைவு, அகராதி வகைகள், வரலாற்று அகராதி, சொற்பிறப்பு அகராதி, சிறப்பகராதிகள், இலக்கணக்குறிப்பு, இனமொழிச் சொற்கள், அகராதிப்பதிவு, சொற்பொருள்,
_ _ |a TVA_BOK_0010889
TVA_BOK_0010889
அகராதிகள் - Dictionaries
cover image
Book image