tva-logo

அர்ச் ஆரோக்கிய மாதாவின் பேரில் கும்மி

nam a22 7a 4500
191015b1929 ii 000 0 tam d
_ |a 14177
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செல்வராஜி, ச. |a Celvarāji, ca.
_ |a அர்ச் ஆரோக்கிய மாதாவின் பேரில் கும்மி |c இஃது ச. செல்வராஜி செட்டியார் இயற்றியது.-
_ |a மதாரஸ் |a Matāras |b அருள் அண்டு கம்பெனி |b Aruḷ aṇṭu kampeṉi |c 1929
_ _ |a 16 p.
|a In Tamil
_ _ |a நாட்டுப்புற இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014177
TVA_BOK_0014177
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image