tva-logo

அகட விகட அமிர்த ரஞ்சினி

nam a22 7a 4500
230825b1913 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14220
_ _ |c அணா. 8
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கந்தசாமிப் பிள்ளை, எம். ஏ. |a kantacāmip piḷḷai em ē
0 0 |a அகட விகட அமிர்த ரஞ்சினி :|b1 இது ஓர் அதி அற்புத அகட விகட கதாரசக்யானம் |c M. A. கவிராஜ கந்தசாமிப்பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டது
0 0 |a akaṭa vikaṭa amirta rañciṉi
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |b சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம் |b Cuntaravilāca accukkūṭam |c 1913
_ _ |a 77 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கதைகள்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014220
TVA_BOK_0014220
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image