tva-logo

அதியற்புத நவீன பார்ஸீ சத்தியவான் சாவித்ரி

nam a22 7a 4500
201209b1922 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14611
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சதாசிவதாஸ், A. S. |a catācivatās, A. S.
0 0 |a அதியற்புத நவீன பார்ஸீ சத்தியவான் சாவித்ரி |c இஃது A. S. சதாசிவதாஸ் அவர்களால் இயற்றப்பெற்றது
0 0 |a atiyaṟputa navīṉa pārsī cattiyavāṉ cāvitri
_ _ |a மதுரை |a Maturai |b T. கிருஷ்ணசாமிபிள்ளை |b T. Kiruṣṇacāmipiḷḷai |c 1922
_ _ |a 62 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a நாடகம்
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014611
TVA_BOK_0014611
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image