tva-logo

ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் எழுதிய வாழ்க்கைக்கான கல்வி

nam a22 7a 4500
220308b1954 ii d00 0 tam d
_ _ |a 14998
_ _ |c அணா. 7
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் |a Ārmsṭrāṅ
0 0 |a ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் எழுதிய வாழ்க்கைக்கான கல்வி |c இஃது மு. அருணாசலம் அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.-
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a குத்தாலம் |a Kuttālam |b தமிழ் நூலகம் |b Tamiḻ nūlakam |c 1954
_ _ |a 40 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தத்துவம்
0 _ |a கல்வி- உறுப்புக்களின் பயிற்சி- மனத்தின் பயிற்சி- ஒழுக்கப் பயிற்சி-
0 _ |a அருணாசலம், மு.
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0014998
TVA_BOK_0014998
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image