tva-logo

அப்துல்லாசாயுபு அவர்களியற்றிய மலுக்குமுலுக்கின் படைப்போர்

nam a22 7a 4500
210303b ii d00 0 tam d
_ _ |a 16459
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அப்துல் காதிர் சாயபு, ஆமூர். வா. |a Aptul kātir cāyapu, āmūr. Vā.
0 0 |a அப்துல்லாசாயுபு அவர்களியற்றிய மலுக்குமுலுக்கின் படைப்போர் |c அப்துல்லாசாயபு அவர்களால் இயற்றப்பட்டு, அப்துல்காதிர்சாயபு அவர்களால் பரிசோதித்து ச. ஆதம்ராவுத்தர் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a Aptullācāyupu avarkaḷiyaṟṟiya malukkumulukkiṉ paṭaippōr
_ _ |a மார்க்கபுரம் |a Mārkkapuram |b ஸுகவிரஞ்சநிமுத்திராக்ஷரசாலை |b Sukavirañcanimuttirākṣaracālai
_ _ |a (74) p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a காப்பு, வெண்பா,
0 _ |a ஆதம்ராவுத்தர், ச.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016459
TVA_BOK_0016459
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image