tva-logo

சந்திரா தமிழ் உரை நூல்

nam a22 7a 4500
191106b1954 ii d00 0 tam d
_ _ |a 16667
_ _ |c 55 காசு
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அல்லியரசி, பு. செ. |a Alliyaraci, pu. Ce.
0 0 |a சந்திரா தமிழ் உரை நூல் :|b1 நான்காம் வகுப்பு |c ஆசிரியர் பு. செ. அல்லியரசி
0 0 |a Cantirā tamiḻ urai nūl
_ _ |a ஒன்பதாம் பதிப்பு
_ _ |a சேலம் |a Cēlam |b சுதந்திரா பதிப்பகம் |b Cutantirā patippakam |c 1954
_ _ |a 64 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கல்வி
0 _ |a பாடநூல்,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0016667
TVA_BOK_0016667
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image