tva-logo

அபூர்வ சம்பாத்ய முறைகள்

nam a22 7a 4500
191015b1926 ii 000 0 tam d
_ |a 15197
_ _ |c அணா. 12
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
_ |a அபூர்வ சம்பாத்ய முறைகள் |c editor Srirangan.-
_ |a Trichy |b S. V. V. Press |c 1926
_ _ |a iii- 36 p.
|a In Tamil
_ _ |a கலை
_ _ |a தொழில்கள்- தொழில் செய்யும் முறைகள்-
_ _ |a Srirangan
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015197
TVA_BOK_0015197
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image