tva-logo

அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் திருவருட் தோத்திரப்பா முதற்பாகம்

nam a22 7a 4500
191019b1925 ii 000 0 tam d
_ |a 15757
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a துரைசாமிப் பிள்ளை, T. M. |a Turaicāmip piḷḷai, T. M.
_ _ |a அர்ச்சியசிஷ்டவர்களின் திருவருட் தோத்திரப்பா முதற்பாகம்
_ _ |a Arcciyaciṣṭavarkaḷiṉ tiruvaruṭ tōttirappā
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ |a தஞ்சை |a Tañcai |b ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமந்திர பிரஸ் |b Srī caṅkaravilāca cāratāmantira piras |c 1925
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015757
TVA_BOK_0015757
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image