tva-logo

அநுபவமுறை இலக்கணம்

nam a22 7a 4500
210408b1954 ii d00 0 tam d
_ _ |a 15961
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கன்னியப்ப நாயகர், ரு. |a Kaṉṉiyappa nāyakar, ru.
0 0 |a அநுபவமுறை இலக்கணம்
0 0 |a Anupavamuṟai ilakkaṇam
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b ராஜா ராம்சந்தர் அண்டு கம்பெனி |b Rājā rāmcantar aṇṭu kampeṉi |c 1954
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0015961
TVA_BOK_0015961
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image