tva-logo

In the land of the rising sun etc.

nam a22 7a 4500
210427b ii d00 0 tam d
_ _ |a 13390
_ _ |c Rs. 2. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a Neelakantan, V. T.
0 0 |a In the land of the rising sun etc. |c by V. T. Neelakantan
_ _ |a Madras |b Kriya Babaji Press
_ _ |a 48 p.
_ _ |a In English
_ 0 |a History
0 0 |a #
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0013390
TVA_BOK_0013390
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image