tva-logo

தேவார மணி

nam a22 7a 4500
200905b ii d00 0 tam d
_ _ |a 22086
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அப்பர் |a Appar
0 0 |a தேவார மணி |c இஃது அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகியோரால் இயற்றப்பட்டு, ராய. சொ. அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டது
0 0 |a Tēvāra maṇi
_ _ |a ராயவரம் |a Rāyavaram |b அ. கு. ராம. சு. சொ. இராமன் செட்டியார் |b A. Ku. Rāma. Cu. Co. Irāmaṉ ceṭṭiyār
_ _ |a [v], 141 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a சம்பந்தர்
0 0 |a சுந்தரர்
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a விருத்தம், திருக்குறுந்தொகை, தேவாரம்,
0 _ |a சொ, ராய.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022086
TVA_BOK_0022086
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image