tva-logo

அஷ்டதிக்கின் ஆரூடம், பஞ்சபட்சி ஆரூடம், ஆஞ்சநேயராரூடம், ஜெயமுனிவராரூடம், வால்மீகராரூடம்

nam a22 7a 4500
200908b1922 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22210
_ _ |c ரூ. 12. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அஷ்டதிக்கின் ஆரூடம், பஞ்சபட்சி ஆரூடம், ஆஞ்சநேயராரூடம், ஜெயமுனிவராரூடம், வால்மீகராரூடம் :|b1 இவ்வைந்தும் அடங்கியிருக்கின்றன
0 0 |a Aṣṭatikkiṉ ārūṭam, pañcapaṭci ārūṭam, āñcanēyarārūṭam, jeyamuṉivarārūṭam, vālmīkarārūṭam
_ _ |a பூவிருந்தவல்லி |a Pūviruntavalli |b சுந்தரவிலாச அச்சுக்கூடம் |b Cuntaravilāca accukkūṭam |c 1922
_ _ |a 102 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022210
TVA_BOK_0022210
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image