tva-logo

அருட் செல்வம்

nam a22 7a 4500
200911b1938 ii d00 0 tam d
_ _ |a 22380
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சுத்தானந்த பாரதியார் |a Cuttāṉanta pāratiyār |d 1897-1991
0 0 |a அருட் செல்வம் :|b1 சிவசிந்தையுடன் |c சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார் இயற்றியது
0 0 |a Aruṭ celvam
_ _ |a நச்சாந்துபட்டி |a Naccāntupaṭṭi |b சுத்த நிலயம் |b Cutta nilayam |c 1938
_ _ |a ix, 25 p.
0 _ |a சுத்தச் சுடர்மணி |v 1
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தத்துவம்
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0022380
TVA_BOK_0022380
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image