tva-logo

அரசிலியந்தாதி

nam a22 7a 4500
230901b1929 ii d00 0 tam d
_ _ |a 21727
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சிதம்பரநாத முதலியார், கொடுவூர் அ. |a citamparanāta mutaliyār. koṭuvūr a.
0 0 |a அரசிலியந்தாதி |c இஃது திருக்கைலாய பரம்பரைத் தருமபுர ஆதீனக் கவிராயர் கொடுவூர் அ. சிதம்பரநாதமுதலியார் அவர்கள் இயற்றியதை ஸ்ரீகாழி வித்துவான் ப. அ. முத்துத்தாண்டவராயபிள்ளை அவர்களால் அச்சிடுவிக்கப்பெற்றது.
0 0 |a Araciliyantāti
_ _ |a சீகாழி |a Cīkāḻi |b திரிபுரசுந்தரி பிரஸ் |b Tiripuracuntari piras |c 1929
_ _ |a 18 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a இலக்கியம்,
0 _ |a முத்துத்தாண்டவராயபிள்ளை, ப. அ.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0021727
TVA_BOK_0021727
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image