tva-logo

அகநானூறு

nam a22 7a 4500
210624b1990 ii d00 0 tam d
_ _ |a 24058
_ _ |c ரூ. 35. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அகநானூறு :|b1 களிற்றியானை நிரை =|b2 மூலமும் உரையும் |c பதிப்பாசிரியர் பேராசிரியர் வித்துவான் மயிலம் வே. சிவசுப்பிரமணியன்
0 0 |a Akanāṉūṟu
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் |b Makāmakōpāttiyāya ṭākṭar u. Vē. Cāminātaiyar nūlnilaiyam |c 1990
_ _ |a xxviii, 396 p.
0 _ |a டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலைய வெளியீடு |v 107
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம் |v சங்க இலக்கியம்
0 _ |a களிற்றியானை நிரை, சங்க இலக்கியம்,
0 _ |a சிவசுப்பிரமணியன், வே.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0024058
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image