tva-logo

அக்காலத்துச் சித்த வைத்திய அனுபவ முறைகள்

nam a22 7a 4500
210707b1991 ii d00 0 tam d
_ _ |a 24292
_ _ |c ரூ. 20. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அக்காலத்துச் சித்த வைத்திய அனுபவ முறைகள் |c பதிப்பாசிரியர் எம். நந்தகுமார் ; பொதுப்பதிப்பாசிரியர் மு. சதாசிவம்
0 0 |a Akkālattuc citta vaittiya aṉupava muṟaikaḷ
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1991
_ _ |a [x], 140 p.
0 _ |a தஞ்சை சரசுவதி மகால் வெளியீடு |v 320
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம்
0 _ |a சித்த மருத்துவம்,
0 _ |a நந்தகுமார், எம்.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0024292
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image