tva-logo

அருணாசல புராணம், விருத்தாசல புராணம், திருவோத்தூர் புராணம்

nam a22 7a 4500
210709b1986 ii d00 0 tam d
_ _ |a 24435
_ _ |c ரூ. 9. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அருணாசல புராணம், விருத்தாசல புராணம், திருவோத்தூர் புராணம் |c மலைமருந்தன் என்னும் பருவத சஞ்சீவி அவர்கள் எழுதியது ; பதிப்பாசிரியர் S. இராஜலெக்ஷ்மி
0 0 |a Aruṇācala purāṇam, viruttācala purāṇam, tiruvōttūr purāṇam
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரஸ்வதி மகால் நூல் நிலையம் |b Tañcāvūr makārājā carapōjiyiṉ carasvati makāl nūl nilaiyam |c 1986
_ _ |a x, 172 p.
0 _ |a தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் |v 235
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a சிவகீர்த்தி, திருமலை
0 _ |a இராஜலெக்ஷ்மி, S.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0024435
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image