tva-logo

அகத்தியர் ஆயுர்வேத சாத்திரம்

nam a22 7a 4500
210713b2015 ii d00 0 tam d
_ _ |a 24528
_ _ |c ரூ. 400. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அகத்தியர் ஆயுர்வேத சாத்திரம் |c பதிப்பாசிரியர்கள் ஆர். தேவநாதன் மற்றும் ச. அரங்கராசன்
0 0 |a Akattiyar āyurvēta cāttiram
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையம் |b Tañcāvūr makārājā carapōjiyiṉ caracuvati makāl nūlakam maṟṟum āyvu maiyam |c 2015
_ _ |a [407] p.
0 _ |a தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் வெளியீடு |v 564
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v ஆயுர்வேதம்
0 _ |a மன மருத்துவம், மருத்துவ சோதிடம், மணி மருத்துவம்,
0 _ |a தேவநாதன், ஆர்.
0 _ |a அரங்கராசன், ச.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0024528
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image