tva-logo

அக்பர்

nam a22 7a 4500
220827b1918 ii d00 0 tam d
_ _ |a 32535
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a செல்வக்கேசவராய முதலியார், தி. |a celvakkēcavarāya mutaliyār ti
0 0 |a அக்பர் |c ஆசிரியர். தி. செல்வக்கேசவராய முதலியார்
0 0 |a akpar
_ _ |a சென்னபட்டணம் |a ceṉṉapaṭṭaṇam |b சி. க. அ. சங்கத்தாரின் அச்சுக்கூடம் |b ci ka a caṅkattāriṉ accukkūṭam |c 1918
_ _ |a 140 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a அக்பர், பாபர், ஹூமாயூன் வரலாறு.
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0032535
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image