tva-logo

அம்பாசமுத்திர மென்ற அம்பைத்தலபுராணம்

nam a22 7a 4500
221226b1912 ii d00 0 tam d
_ _ |a 39096
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அரிகரமையர், R. |a arikaramaiyar, R.
0 0 |a அம்பாசமுத்திர மென்ற அம்பைத்தலபுராணம் :|b1 மூலமும் வசனச்சுருக்கமும் |c இவை மேற்படி அம்பாசமுத்திரம் சிவன்கோயில் தர்மகர்த்தா கங்கை தெய்வநாயகம் பிள்ளையவர்கள் வேண்டுகோளின்படி மேற்படியூர் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதர் அரிகேசநல்லூர் இராமய்யரவர்கள் குமாரர் அரிகரமையரவர்களா லியற்றப்பெற்று பதிப்பிக்கப்பெற்றன
0 0 |a ampācamuttira meṉṟa ampaittalapurāṇam
_ _ |a அம்பாசமுத்திரம் |a ampācamuttiram |b லெக்ஷிமிவிலாச அச்சியந்திரசாலை |b lekṣimivilāca acciyantiracālai |c 1912
_ _ |a 224 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம் |v தல வரலாறு
_ _ |8 சேகரிப்பு-டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 cēkaripp-uṭākṭar u.vē.cā. nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0039096
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image