tva-logo

தமிழர் இசை

nam a22 7a 4500
221214b1984 ii d00 0 tam d
_ _ |a 39280
_ _ |c Rs. 70.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a பெருமாள், ஏ. என். |a perumāḷ, ē. eṉ.
0 0 |a தமிழர் இசை |c டாக்டர் ஏ. என். பெருமாள்
0 0 |a tamiḻar icai
_ _ |a First edition
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |b ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam |c 1984
_ _ |a [xiii], 904 p.
0 _ |v 101
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a கலை |v இசை
0 _ |a அகத்தெழு வளியிசை, இசை நீட்டம், ஒழியிசைக் கிளவி, சங்கப்பாடல்கள், சங்க காலப் பண்கள், சங்க கால இசைக் கருவிகள், பண்ணும் பாட்டிசையும், பண்டைத் தமிழிசை நூல்கள், பக்தி இலக்கியங்களில் இசை, சிற்றிலக்கியங்களில் இசை, நாட்டுப்புறப்பாடலில் இசை, தற்கால தமிழர் இசை
_ _ |8 சேகரிப்பு-உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 cēkarippu-ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0039280
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image