tva-logo

கம்பநாட்டாழ்வார் இயற்றியருளிய சரசுவதியந்தாதி

nam a22 7a 4500
221214b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 39300
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a கம்பர் |a kampar |d active 9th century
0 0 |a கம்பநாட்டாழ்வார் இயற்றியருளிய சரசுவதியந்தாதி |c வை. மு. சடகோபராமாநுஜாசார்யரும், சே. கிருஷ்ணமாசார்யரும் இயற்றிய உரையுடன் பதிப்பிக்கப்பட்டது
0 0 |a kampanāṭṭāḻvār iyaṟṟiyaruḷiya caracuvatiyantāti
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b ஆர். ஜி. அச்சுக்கூடம் |b ār. ji. accukkūṭam |c 1937
_ _ |a 28 p.
_ _ |a In Tamil
0 0 |a சடகோபராமாநுஜாசார்யா, வை. மு.
0 0 |a கிருஷ்ணமாசாரி, சே.
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 சேகரிப்பு-உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 cēkarippu-ulakat tamiḻārāycci niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0039300
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image