tva-logo

அர்ச் லொயோலா இஞ்ஞாசியார் ஜீவிய சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
180911b1927 ii d00 0 tam d
_ _ |a 3018
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a மரிய இஞ்ஞாசியர், வி. |a Mariya Iññāciyār, Vi.
1 0 |a அர்ச் லொயோலா இஞ்ஞாசியார் ஜீவிய சரித்திரம்
1 0 |a Arc loyōlā iññāciyār jīviya carittiram
0 _ |b /
_ _ |a 2 ed.
_ _ |a Trichinopoly |b St.Joseph's industrial school |c 1927
0 _ |a அல்காலா,சலமான்கா,
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0003018
TVA_BOK_0003018
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image