tva-logo

அபிராமிபட்டர் அருளிச்செய்த அபிராமியந்தாதி

nam a22 7a 4500
230222b1937 ii d00 0 tam d
_ _ |a 38632
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அபிராமி பட்டர் |a apirāmi paṭṭar |d active 18th century
0 0 |a அபிராமிபட்டர் அருளிச்செய்த அபிராமியந்தாதி |c ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுகநாவலரவர்கள் பரம்பரை யாழ்ப்பாணம் - மேலைப்புலோலி நா. கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் மாணாக்கர் பார்வையிட்டு பதிப்பித்தது
0 0 |a apirāmipaṭṭar aruḷicceyta apirāmiyantāti
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b திருமகள்விலாச அச்சுக்கூடம் |b tirumakaḷvilāca accukkūṭam |c 1937
_ _ |a 16 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
_ _ |8 சேகரிப்பு-டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 cēkarippu-ṭākṭar u.vē.cā. nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0038632
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image