tva-logo

அம்பலவாணக்கவிராயர் அவர்களால் பாடிய சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம்

nam a22 7a 4500
240216b1918 ii d00 0 tam d
_ _ |a 33548
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அம்பலவாணக் கவிராயர், சீகாழி |a ampalavāṇak kavirāyar cukāḻi |d active 18th century
0 0 |a அம்பலவாணக்கவிராயர் அவர்களால் பாடிய சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம் |c கொண்ணூர் கந்தசாமி முதலியார் அவர்களாற்றமது, சென்னை அப்பர் விலாச அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a ampalavāṇakkavirāyar avarkaḷāl pāṭiya caturakiri aṟappaḷucura catakam
0 _ |a Tamil arapalisura sathakam
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b அப்பர் விலாச அச்சுக்கூடம் |b appar vilāca accukkūṭam |c 1918
_ _ |a 60 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சமயம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0033548
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image