tva-logo

அருங்கலை விளக்கம்

nam a22 7a 4500
230902b1914 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4115
_ _ |c அணா. 6
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சிவசுப்பிரமணிய ஐயர், ம. வெ. |a civacuppiramaṇiya aiyar, ma. ve.
1 0 |a அருங்கலை விளக்கம் |c இஃது ஆநந்தாச்சிரமத்து சிவத்தியாநாநந்தனும் ஸென்ட் அன்டனிஸ் ஸெகண்டரி ஸ்கூல் உபாத்தியாயருமாகிய ம. வெ. சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் இயற்றியது
1 0 |a aruṅkalai viḷakkam
_ _ |a சென்னை |a ceṉṉai |b காக்ஸ்டன் அச்சுயந்திரசாலை |b kāksṭaṉ accuyantiracālai |c 1914
_ _ |a iv, 62 p.
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் |8 ṭākṭar u.vē.cā. nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0004115
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image