tva-logo

ஆறுமுகநாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு

nam a22 7a 4500
221212b ii d00 0 tam d
_ _ |a 4146
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a ஆறுமுக நாவலர் |a āṟumuka nāvalar |d 1822-1879
1 0 |a ஆறுமுகநாவலர் பிரபந்தத்திரட்டு |c இது நல்லூர் த. கைலாசபிள்ளையால் திரட்டப்பட்டது |n பாகம் 1
1 0 |a Āṟumukanāvalar pirapantattiraṭṭu
0 _ |b /
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |a Yāḻppāṇam |b வித்தியாநுபாலனயந்திரசாலை |b Vittiyānupālaṉayantiracālai
_ _ |a [Various paginations]
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a கைலாச பிள்ளை, த.
_ _ |a TVA_BOK_0004146
TVA_BOK_0004146
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image