tva-logo

பங்கிராஸ் அல்லது பூர்வீக சுரங்க சபையின் விநோத விர்த்தாந்தம்

nam a22 7a 4500
230914b1896 ii d00 0 tam d
_ _ |a 4843
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 0 |a பங்கிராஸ் அல்லது பூர்வீக சுரங்க சபையின் விநோத விர்த்தாந்தம்
1 0 |a Paṅkars allatu pūrvīka curaṅka capaiyiṉ vinōta varttāntam
0 _ |b /
_ _ |a திருச்சி |a Tirucci |b அர்ச். சூசையப்பர் கல்விசாஸ்திர மடத்து அச்சுக்கூடம் |b Arc. Cūcaiyappar kalvicāstira maṭattu accukkūṭam |c 1896
_ _ |a TVA_BOK_0004843
TVA_BOK_0004843
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image