tva-logo

அதிரூப அமராவதி டிராமா

nam a22 7a 4500
170620b1932 ii d00 0 tam d
_ _ |a 5751
|a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a தியாகராஜ செட்டியார், V. A. |a Tiyākarāja ceṭṭiyār, V. A.
1 0 |a அதிரூப அமராவதி டிராமா
1 0 |a Atirūpa amarāvati ṭirāmā
0 _ |b /
_ _ |a சென்னை |b அமிர்த குணபோதினி பிரஸ் |c 1932
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0005751
TVA_BOK_0005751
அரிய நூல்கள் - Rare books
Book image