tva-logo

இந்திய அறிவியலார் ஐவர்

nam a22 7a 4500
171106b1977 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6631
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 0 |a இந்திய அறிவியலார் ஐவர் :|b1 ஓன்பதாம் வகுப்பு B துணைப்பாட நூல்
0 0 |a Intiya aṟiviyalār aivar :|b1 Ōṉpatām vakuppu B tuṇaippāṭa nūl
0 _ |b /
_ _ |a திருத்திய பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |c 1977
0 _ |a செடியியல் அறிஞர், கணக்கியல் அறிஞர், வேதியியல் அறிஞர், விண்வெளி அறிஞர்.
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |8 Ulakat Tamiḻārāycci Niṟuvaṉam
_ _ |a TVA_BOK_0006631
TVA_BOK_0006631
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
Book image