tva-logo

நாட்டு வருமானப் பகுத்தாய்வு

nam a22 7a 4500
230304b1977 ii d00 0 tam d
_ _ |a 846
_ _ |c Rs. 7.55
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a சூல்ட்ஸ், சார்லஸ் L. |a Schultze, Charles L.
1 0 |a நாட்டு வருமானப் பகுத்தாய்வு |c ஆசிரியர் சார்லஸ் எல். சூல்ட்ஸ், தமிழாக்கம் அ. குழந்தை
1 0 |a Nāṭṭu varumāṉap pakuttāyvu |c Āciriyar cārlas el. Cūlṭs, tamiḻākkam a. Kuḻantai
1 1 |a National Income Analysis
_ _ |a 1st edition
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1977
_ _ |a [x]. 296 p. |b ill.
0 _ |a த. பா. நி. (க.வெ.) |a Ta. Pā. Ni. (Ka.Ve.) |v வரிசை எண் 768
_ _ |a I
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a பொருளியல்
_ 0 |a Poruḷiyal
0 _ |a குழந்தை, அ. |e trl.
0 _ |a Kuḻantai, a. |e trl.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000846
TVA_BOK_0000846
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image