tva-logo

அனுபவ வைத்திய திரட்டு

nam a22 7a 4500
181110b2006 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8493
_ _ |c ரூ. 60.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அனுபவ வைத்திய திரட்டு |c இந்நூல் ச. திலகம் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
_ _ |a முதற் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |c 2006
_ _ |a vii, 140 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 489
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a தமிழ் மருத்துவம், அனுபவ வைத்தியம், மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், வைத்தியத் திரட்டு, சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்,
0 _ |a திலகம், ச.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008493
TVA_BOK_0008493
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image