tva-logo

அக்காலத்துச் சித்த வைத்திய பலமுறைகள்

nam a22 7a 4500
201230b1993 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8339
_ _ |c ரூ. 10.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அக்காலத்துச் சித்த வைத்திய பலமுறைகள் |c மு. நந்தகுமார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது
_ _ |a முதற்பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a Tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b Caracuvati makāl nūlakam |c 1993
_ _ |a viii, 74 p.
0 _ |a சரஸ்வதி மகால் நூலகம் |v 334
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a தமிழ் மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், பலங்கால மருத்துவம், சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்,
0 _ |a நந்தகுமார், மு
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008339
TVA_BOK_0008339
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image