tva-logo

அருணாசலேசர் மீது வண்ணமும் தாது வருசத்து கரிப்புக் கும்மியும்

nam a22 7a 4500
201207b1985 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8397
_ _ |c ரூ. 3. 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அருணாசலேசர் மீது வண்ணமும் தாது வருசத்து கரிப்புக் கும்மியும் |c இந்நூல் வேதாந்தசிரோமணி N. ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Aruṇācalēcar mītu vaṇṇamum tātu varucattu karippuk kum'miyum
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |a tañcāvūr |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |b caracuvati makāl nūlakam |c 1985
_ _ |a iii, 52 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v 218
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a வண்ணம், தாது வருசம், கரிப்புக் கும்மி
0 _ |a ஸ்ரீனிவாசன், N.
_ _ |8 சரசுவதி மகால் நூலகம் |8 Caracuvati makāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0008397
TVA_BOK_0008397
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image