tva-logo

இந்து சமயத் தத்துவம்

nam a22 7a 4500
210420b1964 ii d00 0 tam d
_ _ |a 982
_ _ |c Rs. 5.50
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
1 _ |a Matiadevan, T. M. P.
1 0 |a இந்து சமயத் தத்துவம் |c ஆசிரியர் டி. எம். பி. மகாதேவன் ; தமிழாக்கம் ஞா. இராஜா பகதூர் |p Outlines of Hinduism
1 0 |a Intu camayat tattuvam
1 _ |a Outlines of Hinduism
_ _ |a 1st ed.
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் |b Tamiḻnāṭṭup pāṭanūl niṟuvaṉam |c 1964
_ _ |a [x], 312 p.
0 _ |a தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வெளியீடு |a Tamiḻ veḷiyīṭṭuk kaḻaka veḷiyīṭu |v 37
_ _ |a i
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a தத்துவம்
_ 0 |a Tattuvam
1 _ |a இராஜாபகதூர், ஞா. |e trl.
1 _ |a Irājāpakatūr, ñā. |e trl.
_ _ |8 தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் |8 Tamil Nadu Text Book and Educational Services Corporation
_ _ |a TVA_BOK_0000982
TVA_BOK_0000982
தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம் - Tamil Nadu Textbook and Educational Services Corporation
cover image
Book image