tva-logo

அய்யூபுநபியினுடையகிஸ்ஸா

nam a22 7a 4500
230822b1882 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9740
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a அப்துல் காதிர் சாயபு, ஆமூர். வா. |a Aptul kātir cāyapu, āmūr. Vā.
0 0 |a அய்யூபுநபியினுடையகிஸ்ஸா |c இஃது பேட்டை ஆமூரிலிருக்கும் வாலைபாவசாயுபு அவர்கள் குமாரராகிய அப்துல்காதிர் சாயுபு அவர்கள் குமாரராகிய அப்துல்வஹ்ஹாபு சாயுபு அவர்களால் இயற்றப்பட்டு உசைன் சாயுபுபிள்ளை குலாமுகையதீன் சாயபு அவர்கள் கேட்டுகொண்டபடி பதிபிக்கப்பட்டது.
_ _ |a சென்னை |b : |c 1882
_ _ |a 24 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0009740
TVA_BOK_0009740
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
Book image