tva-logo

சைத்தூன் கிஸ்ஸா : அலிறலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய குமாரராகிய முஹம்மதுஹனீபு இரம்ராஜன் மகள் சைத்தூனைப் போர்புரிந்து மணம்புரிந்தது.

ஆசிரியர்

முஹம்மது அப்துல் காதர் ஸாஹிபு பாகவி, S. S.

பதிப்பாளர்

சென்னை : ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திராசாலை , 1945

வடிவ விளக்கம்

71 p.

துறை / பொருள்

இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள்

சமயம் , இஸ்லாம் , இலக்கியம் , வரலாறு

MARC வடிவம் பார்க்க மேற்கோள் பார்க்க

பதிவேற்ற விபரங்கள்

ஆவண இருப்பிடம்

தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

04 Nov 2019

பார்வைகள்

250

பிடித்தவை

0

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்


பதிவிறக்கங்கள்

தொடர்புடைய நூல்கள்

நூல்கள் தொடர்புடைய விமர்சனங்கள் எழுத

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.