திருத்தணி மங்கலங்கிழார் இலக்கிய மன்ற 10-வது ஆண்டு விழா மலர் மற்றும் தணிகைக்கோ டாக்டர் என். ஏ. ரஷீத் அவர்களின் 57-வது பிறந்த நாள் விழா மலர்

nam a22 7a 4500
180604b1983 ii d00 0 tam d
_ _ |a 2129
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a திருத்தணி மங்கலங்கிழார் இலக்கிய மன்ற 10-வது ஆண்டு விழா மலர் மற்றும் தணிகைக்கோ டாக்டர் என். ஏ. ரஷீத் அவர்களின் 57-வது பிறந்த நாள் விழா மலர்
0 _
_ _ |a சென்னை |c 1983
_ _ |a V.
_ _
_ _ |a In Tamil
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_PRL_0002129
TVA_PRL_0002129
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க