பாரத மணி

nam a22 7a 4500
190612b1948 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8226
_ _ |c அணா. 4
_ _ |a IN-ChTVA
0 0 |a பாரத மணி |c இவ்விதழின் பதிப்பாசிரியர் கா. சி. வேங்கடரமணி.
0 0 |a Pārata maṇi
0 _
_ _ |a மதராஸ் |a Matarās |b காரியாலயம் |b Kāriyālayam |c 1948
|a மாத இதழ்
_ _ |a V.
_ _ |a vol. 19, no. 3 (பங்குனி, 1948)
_ _ |a In Tamil
0 _
0 0 |a வேங்கடரமணி, கா. சி.
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_PRL_0008226
இதழ்கள் - Magazines
cover image
கருத்து தெரிவிக்க