சைநமுனிவர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய நீதிநூலாகிய நாலடியார் மூலமும் உரையும்

nam a22 7a 4500
190514b ii d00 0 tam d
_ _ |a 12860
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a சைநமுனிவர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய நீதிநூலாகிய நாலடியார் மூலமும் உரையும் |c இஃது வேதகிரி முதலியார் அவர்கள் பரிசோதித்தபிரதிக்கிணங்க வழுக்களைக்களைந்து அப்பாசாமி முதலியார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Cainamuṉivarkaḷ tiruvāymalarntaruḷiya nītinūlākiya nālaṭiyār mūlamum uraiyum |
_ _ |a 170 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a அப்பாசாமி முதலியார்
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012860
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க