திருக்குறுங்குடி நம்பிபேரில் நம்பிச் சதகம்

nam a22 7a 4500
190515b1944 ii d00 0 tam d
_ _ |a 12884
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a யோகீச்வரன் ராமன் பிள்ளை |a Yōkīcvaraṉ rāmaṉ piḷḷai
0 0 |a திருக்குறுங்குடி நம்பிபேரில் நம்பிச் சதகம் |c இஃது யோகீச்வரன் ராமன் பிள்ளை அவர்களால் இயற்றப்பட்டு தீ. லக்ஷ்மணபிள்ளை அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Tirukkuṟuṅkuṭi nampipēril nampic catakam
_ _ |a திருவனந்தபுரம் |a Tiruvaṉantapuram |c 1944
_ _ |a ii, 15 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a லக்ஷ்மணபிள்ளை, தி.
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0012884
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க