கடைசல் பொறி

nam a22 7a 4500
190314b1971 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11955
_ _ |c ரூ. 1. 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a வினாயகம், ஆர். டி. |a Viṉāyakam, ār. Ṭi.
0 0 |a கடைசல் பொறி |c இந்நூல் ஆர். டி. வினாயகம் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
0 0 |a Kaṭaical poṟi
0 _ |a Kadaisal pori |b Lathe machine
_ _ |a First edition
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b தென்மொழிகள் புத்தக டிரஸ்ட் |b Teṉmoḻikaḷ puttaka ṭirasṭ |c 1971
_ _ |a 100 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a அறிவியல்
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011955
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க