ஸ்ரீ முன்னேஸ்வர மான்மியம்

nam a22 7a 4500
190314b1949 ii d00 0 tam d
_ _ |a 11967
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சோமாஸ்கந்தக் குருக்கள், மு. |a Cōmāskantak kurukkaḷ, mu.
0 0 |a ஸ்ரீ முன்னேஸ்வர மான்மியம் |c இஃது மு. சோமாஸ்கந்தக் குருக்கள் அவர்களால் எழுதப்பெற்றது.
0 0 |a Srī muṉṉēsvara māṉmiyam
_ _ |a கொழும்பு |a Koḻumpu |b வீரகேசரி அச்சியந்திரசாலை |b Vīrakēcari acciyantiracālai |c 1949
_ _ |a ii, 44 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a குளக்கோட்டு மகாராசன் வழிப்பாட்டுப்படலம், ஸ்ரீ பராக்ரமபாகு மகராசன் வழிபாட்டுப்படலம், கீர்த்தி ஸ்ரீராஜசிங்க மகாராசன் வழிபாட்டுப்படலம், பிரமஸ்ரீ குமாரஸ்வாமிக் குருக்கள் பூசித்தபடலம்,
_ _ |8 டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம், சென்னை |8 Ṭākṭar u.Vē.Cā. Nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011967
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க