கதிர்காம மான்மியம்

nam a22 7a 4500
190314b ii d00 0 tam d
_ _ |a 11979
_ _ |c ரூ. 1. 00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சிவம், அ. சி. |a Civam, a. Ci.
0 0 |a கதிர்காம மான்மியம் |c இந்நூலின் ஆசிரியர் அ. சி. சிவம்.
0 0 |a Katirkāma māṉmiyam
_ _ |a கொழும்பு |a Koḻumpu |b விவேகாநந்த வித்தியாலயம் |b Vivēkānanta vittiyālayam
_ _ |a xii, 67 p.
_ _ |a In Tamil
0 _ |a கதிர்காம மான்மியம், பூசை முறை, ஆறுமுக இரகசியம், முருக ஸ்தலங்கள், பாம்புப் புதுமை, யாத்திரை முறை, கதிரை மாலை, சமரச வழிபாடு,
_ _ |8 டாக்டர் உ. வே. சா நூலகம், சென்னை
_ _ |8 Ṭākṭar u. Vē. Cā nūlakam, ceṉṉai
_ _ |a TVA_BOK_0011979
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க