மகாத்மா காந்தி நூல்கள்

nam a22 7a 4500
181015b1961 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10381
_ _ |c ரூ. 7. 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a மகாத்மா காந்தி |a Makātmā kānti
0 0 |a மகாத்மா காந்தி நூல்கள் :|b1 எட்டாம் தொகுப்பு =|b2 சத்தியாக்கிரகம் |c இந்நூல் மகாத்மா காந்தி அவர்களால் எழுதப்பட்டு ரா. வேங்கடராஜுலு மற்றும் ஜெயமணி சுப்பிரமணியம் ஆகியோர்களால் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டது.
0 0 |a Makātmā kānti nūlkaḷ |c Innūl makātmā kānti avarkaḷāl eḻutappaṭṭu rā. Vēṅkaṭarājulu maṟṟum jeyamaṇi cuppiramaṇiyam ākiyōrkaḷāl tamiḻākkam ceyyappaṭṭatu.
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b காந்தி நூல் வெளியீட்டுக் கழகம் |b Kānti nūl veḷiyīṭṭuk kaḻakam |c 1961
_ _ |a xvi, 798 p.
_ _ |a
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கியம்
0 _ |a மகாத்மா காந்தி, Gandhi, Mahatma Gandhi, சத்தியாக்கிரகம், ஒத்துழையாமை, வைக்கத்தில் சத்தியாக்கிரகப் போர், பர்டோலி வரிகொடாப் போராட்டம், உப்புச் ச்த்தியாக்கிரகம், இந்திய சமஸ்தானங்களில் சத்தியாக்கிரகம், சத்தியாக்கிரகத்தில் உண்ணாவிரத தவம்,
0 _ |a வேங்கடராஜுலு, ரா.
0 _ |a ஜெயமணி சுப்பிரமணியம்.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம் |8 Carasvati mahāl nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010381
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க