கருணாநந்தசித்தர் சரித்திரம்

nam a22 7a 4500
181022b1906 ii d00 0 tam d
_ _ |a 10390
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a கருணாநந்தசித்தர் சரித்திரம் |c கருணாநந்த சஞ்சீவி மருந்துகளை அனுக்கிரகித்த கருணாநந்தசித்தர் சரித்திரம். இஃது ஊற்றுக்காடு பிரமஸ்ரீ சுப்புராயர் அவர்கள் குமாரர் கிருஷ்ணசாமி ஐயர் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
0 0 |a Karuṇānantacittar carittiram
_ _ |a சென்னை |a Ceṉṉai |b பிரீமீயர் அச்சுக்கூடம் |b Pirīmīyar accukkūṭam |c 1906
_ _ |a (84+24) 108 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a சரித்திரம்
0 _ |a தமிழிசைப் பெருவாயில், சரித்திரம், வரலாறு,
0 _ |a கிருஷ்ணசாமி ஐயர்
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம் |8 Tamiḻnāṭu āvaṇakkāppaka nūlakam
_ _ |a TVA_BOK_0010390
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க